«ՍՕՍ ՍԻՍԹԵՄՍ» ՍՊԸ

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԻՆՏԵԳՐԱՑՈՒՄ և ՀԱՄԱԿՑՈՒՄ 911 ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՆ

Ձայնային իրազեկման համակարգեր
SONAR SZT-2510D

ուժեղացուցիչ

SONAR STA 1060

ուժեղացուցիչ

SONAR SPA 1000DP

ուժեղացուցիչ

SONAR SCDR 3000

SONAR SCDR 3000

SONAR SRC 100

խոսափող

SONAR SWS 110W

բարձրախոս պատի

խոսափող առաստաղի SONAR SCS 103A

SONAR

SONAR SWS 106W

բարձրախոս պատի

Բարձրախոս C-40

Բարձրախոս C-40

Модернизованный комплекс оповещения П-166М

КЗТА ТСКОМ-ПРОЕКТ

Терминал управления П-166М ТУ

КЗТА ТСКОМ-ПРОЕКТ

Блок управления П-166М БУ

КЗТА ТСКОМ-ПРОЕКТ

Модуль речевого оповещения П-166М МРО

КЗТА ТСКОМ-ПРОЕКТ

Блок управления сиренами П-166М БУС

КЗТА ТСКОМ-ПРОЕКТ

Телекоммуникационный сервер (П-166М ТКС)

КЗТА ТСКОМ-ПРОЕКТ

Блок оповещения универсальный П-166М БОУ-М

КЗТА ТСКОМ-ПРОЕКТ